Automatická líheň komorová

Skládají se ze samostatných předlíhní a samostatných dolíhní, buď jednokomorových nebo dvoukomorových. Skříně se dodávají zásadně smontované. Vyžadují plynulou dodávku vody a připojení na elektrický jednofázový proud 230V , 50Hz. Líhně jsou určeny k technickému líhnutí drůbeže. Kapacita vajec v předlíhni se nasazuje postupně, podle druhu drůbeže, v třetinových nebo čtvrtinových dávkách týdně. Sestavy líhní umožňují nasazovat vejce buď jedenkrát nebo dvakrát týdně, u bažantích vajec jedenkrát za osm dní, nebo jedenkrát za čtyři dny. Při nasazování jedenkrát týdně je poměr jedna předlíheň a jedna dolíheň. Při nasazování dvakrát týdně postačí poměr dvě předlíhně a jedna dolíheň. Líhně jsou určeny pro provozovny s výškou stropu nejméně 3m, relativní vlhkostí 45-47%, teplotou +10 až +28oC. Předlíhně i dolíhně mají být umístněny v oddělených místnostech. Potřebná výměna vzduchu je 3 až 5m3 pro předlíhně a 8 až 12m3 pro dolíhně za 1 hodinu na 1000 vajec.

Automatické dolíhně

Mají zařízení na elektrické vyhřívání, zvlhčování, výměnu vzduchu, zdvojenou automatickou regulaci teploty - provozní a pojistnou, regulaci vlhkosti, signalizaci při zvýšené teplotě nebo je-li zařízení bez proudu, samočinné vypínání topných těles a ventilátorů při otevření dveří. Veškeré ovládací a signalizační prvky jsou na přední straně, proto je možno stavět dolíhně těsně k sobě. Teplota a relativní vlhkost v dolíhni se kontroluje psychrometrem. Konstrukce skříně je dřevěná, rámová, krytá impregnovanými dřevovláknitými deskami s vnitřní tepelnou izolací. Jednokřídlové dveře jsou zavěšeny na třech závěsech a uzavírají se speciálním závěrem. Vnitřek dolíhně je vyplechovaný, po vyjetí vozíků je prázdný, proto se velmi dobře čistí. V každé komoře je jeden vozík, který nese dolíhňové lísky, vyhřívací a zvlhčovací zařízení. Na mezistrop dolíhně je možno napustit vodu. Přebytečná voda se zavádí odpadovým kanálkem na podlahu líhně, upravenou jako zvlhčovací nádrž. Voda se v nádrži odpařuje a pomáhá vytvořit nejvhodnější vlhkost a při osychání vylíhnutých kuřat poutá většinu chmýří. Dolíhňové lísky jsou různé podle druhu vajec. Lísky pro slepice lze zaměnit ve všech dolíhních pro slepice. Lísky pro kachny, krůty a husy lze zaměnit u všech typů dolíhní pro kachny, krůty a husy. Lísky pro bažanty a koroptve lze zaměnit u všech typů dolíhní pro bažanty a koroptve. Lískami prochází vzduch horizontálně. Dolíheň se používá pro poslední stadium líhnutí a pro tento účel má speciální dvoudílné lísky. Na horním dílu jsou inkubovaná vejce a po vylíhnutí zde zůstávají skořápky, na spodním dílu pak vylíhnutá drůbež.

Automatické předlíhně

Mají zařízení na elektrické vyhřívání, zvlhčování, výměnu vzduchu, automatické naklápění lísek, samočinné vypínání naklápění při otevření dveří, zdvojenou automatickou regulaci teploty - provozní a pojistnou, regulaci vlhkosti, signalizaci při zvýšené teplotě nebo je-li zařízení bez proudu. Ovládací a signalizační prvky, psychrometr ke kontrole teploty a relativní vlhkosti a dvířka pro přístup do ventilátorové komory jsou na přední straně, proto se mohou skříně stavět těsně k sobě. Konstrukce skříně je dřevěná, rámová, krytá impregnovanými dřevovláknitými deskami s vnitřní tepelnou izolací. Dveře jsou dvoukřídlové s průhledovými okénky ke kontrole naklápění. Uzavírají se speciálním závěrem. Vyhřívací a zvlhčovací zařízení je umístěno na mezistropech, které jsou upraveny tak, že je na ně možno napustit vodu. Přebytečná voda se odvádí hadicí do odpadového ventilu na oplechované podlaze skříně a vytéká odpadním žlábkem pod předním rámem. Ventilace je umístěna ve stropě a ovládá se regulační pákou na rozvodné skříni. Z nasávacích otvorů se vzduch vede přes vlhké topení a ventilátory do ventilátorové komory. Lískami prochází vzduch horizontálně. Po průchodu lískami obíhá vzduch svisle vzhůru, část vychází vyúsťovacími otvory a část cirkuluje do ventilátorové komory. Pro elektromotory ventilátorů se přivádí vzduch průduchy ve stropě. Předlíhňové lísky jsou různé, podle druhu vajec, lze je však zaměnit v každém provedení ve všech typech předlíhní. Jsou vloženy do vyjímatelných kovových rámečků, které se zavěšují na otočná vahadla. Předlíheň se používá pro počáteční stadia líhnutí. Pro tento účel je vybavena naklápěním vajec. Pro konečné stadium líhnutí se vejce překládají do dolíhně.

Cena bez DPH ,- Kč

Pro objednání nás neváhejte kontaktovat na

telefonu: +420 318 821 335
emailu: info@bioska.cz