Vyrábíme předlíhně, dolíhně, krmítka, tepelné zářiče pro efektivní líhnutí hrabavé a vodní drůbeže

Předlíhně, dolíhně, krmítka a tepelné zářiče pro efektivní líhnutí

Líhně pro umělé líhnutí hrabavé a vodní drůbeže jsou vybaveny lískami pro jednotlivé druhy vajec, které se při inkubaci pravidelně naklápí, aby nedošlo k odumření zárodku. Teplota  a vlhkost musí být vyrovnaná ve všech místech s nasazenými vejci, aby byla zajištěna dobrá líhnivost mláďat.  Samozřejmostí je správná výměna vzduchu v líhni. Zhruba po první třetině inkubace vajec je dobré např. jen u vzorku vajec zkontrolovat oplozenost vajec pomocí prosvětlovačky.  Pozor na různé náhrady digitálních teploměrů, které sice ukazují v desetinách stupně, ale jejich přesnost je např. +/- dva stupně. Skutečná teplota musí být regulována v desetinách stupně. Skříně musí být snadno čistitelné a umožňovat snadnou manipulaci s vejci. I při krátkodobém skladování vajec před líhnutím je třeba vejce alespoň dvakrát denně „naklápět“ ve správné teplotě. Líhně se dělí na předlíhně a dolíhně. V předlíhni jsou vejce naklápěna až do okamžiku před naklováním. Pak se překládají do dolíhní, kde dojde k vlastnímu vylíhnutí mláděte. Rozdělení na předlíheň a dolíheň nemusí platit u drobnochovatelů, kde se vše odehrává v jednom prostoru.

Po vybrání mláďat z dolíhně, musí být mláďata odchována např. pod umělou kvočnou, kde se teplota postupně snižuje během čtyř týdnů na cca 25 °C pro další odchov. Pro výkrm se používají různé druhy krmítek pro drůbež buď s ručním, nebo automatickým doplňováním.

Pro odchov malého počtu mláďat se může použít místo kvočny jeden nebo více tepelných zářičů, kde není regulována teplota a nemají klobouk a proto je vyšší spotřeba elektrické energie.